Renovació del permís de conduir

Necessites renovar el teu permís de conduir?. A Ribes Salut el tramitem de manera immediata i sense desplaçaments innecessaris a la Direcció General de Trànsit.

Realitzem el reconeixement mèdic i psicotècnic així com els tràmits per a l’obtenció i la renovació de qualsevol carnet de conduir.

Si el reconeixement mèdic és satisfactori, li entreguem al moment, una autorització temporal per conduir vàlida a tot el territori espanyol durant 90 dies. El carnet de conduir definitiu l’envia la DGT al seu domicili mitjançant correu ordinari en un termini de 2 a 3 setmanes.

Carnet de conduir

documentació necessària

DNI o NIE original en vigor
Fotografia digital ( inclosa al preu del reconeixement)
Informes mèdics en cas de patir malaltia crònica i/o
intervencions recents.
Llicència a renovar, en cas de renovació

Carnet de conduir

reconeixement a realitzar

Anamnesi

Exploració física

Avaluació de la visió

Avaluació auditiva

Avaluació psicotècnica

Carnet de conduir

tarifes

  • Renovació 36 euros
  • Obtenció 36 euros
  • Bescanvi 36 euros
  • Recuperació 36 euros

*Fotografies digitals i tramitació incloses.

Carnet de conduir

vigència dels permisos de conduir

PERMISOSEDATRENOVACIÓ
AM, A1, A2, A, BFins a 65 anysCada 10 anys
AM, A1, A2, A, BMajors de 65 anysCada 5 anys
C1, C2, D y superiorsFins a 65 anysCada 5 anys
C1, C2, D y superiorsMajors de 65 anysCada 3 anys

Carnet de conduir

taxes dgt

taxes dgt 24,58 euros

Si per raó d’aptituds psicofísiques estan obligats a sol·licitar la pròrroga de vigència d’un permís o autorització administrativa per conduir, amb més freqüència a la que normalment els correspondria per edat, tindran dret a una bonificació que varia en funció del temps pel qual es concedeix com s’enumera a continuació.

  • Renovació fins a 4 anys: 19,66 euros
  • Renovació fins a 3 anys: 14,75 euros
  • Renovació fins a 2 anys: 9,84 euros
  • Renovació fins a 1 any : 4,92 euros

Els majors de 70 anys estan exempts d’abonar taxes per a qualsevol vigència del carnet de conduir.