Manipulació de grues

Al Centre Mèdic Ribes Salut realitzem el reconeixement mèdic necessari per a tramitar la teva Llicència de manipulació de grúes torre mòbils o fixes.

Obtindràs de forma inmediata el teu certificat mèdic.

Carnet de conduir

documentació necessària

DNI o NIE original en vigor
Fotografia de carnet
Informes mèdics en cas de patir malaltia crònica i/o
intervencions recents.

Carnet de conduir

reconeixement a realitzar

Anamnesi

Exploració física

Avaluació de la visió

Avaluació auditiva

Avaluació psicotècnica

Grua Mòbil o fixa

tarifa

45 euros